İş ve Sosyal Güvenlik Denetim Danışmanlığı

İş ve Sosyal Güvenlik Denetim Danışmanlığı

Kod Danışmanlık olarak, iş ve sosyal güvenlik mevzuatında yapılan değişiklikleri uzman kadrosu ile takip ederek bu değişikliklerin doğru anlaşılması ve uygulanması için şirketlere danışmanlık hizmeti vermektedir. Şirketleri bu hızlı değişime ve olası resmi denetimlere hazırlamak için doğru ve açık çözüm önerileri sunmaktadır.

İş ve sosyal güvenlik denetim danışmanlığı kapsamında sunulan hizmetlerimiz şu şekilde sıralanabilir:

  • İşçi özlük dosyaları incelenerek işyerinde çalışan personelin işe girişinden ayrılışına kadarki sürecin yasal mevzuat çerçevesinde denetlemesi ve eksikliklerin giderilmesi, şirket iç yönetmelikleri ve disiplin yönetmeliklerinin hazırlanması konusunda sürekli danışmanlık hizmeti verilmesi.
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca gerçekleştirilecek müfettiş incelemesi ve denetimlerden önce yasal mevzuat çerçevesinde eksikliklerin giderilmesi ile teftiş esnasında ortaya çıkabilecek yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin organizasyonunda işverene danışmanlık yapılması.
  • İşçi – işveren uyuşmazlıklarında teknik yardımda bulunmak, iş mevzuatı uyarınca işverenin dikkat etmesi gereken hususları yazılı ve sözlü olarak bildirmek ve şirket tarafından talep edilmesi halinde yazışmaların ve tutanakların hazırlanması.
  • Fesih, İhbar, Kıdem, Yıllık İzin gibi Uygulama ve Mevzuata Uygunluk Danışmanlığı.
Digital increasing bar graph with businessman hand overlay