KOSGEB Destekleri Danışmanlığı

KOSGEB Destekleri Danışmanlığı

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ), ekonomik canlanma, yapısal değişim, istihdam yaratma ve teknolojik gelişmelere uyum konusundaki rolleri nedeniyle ülke ekonomileri için vazgeçilemez unsurlardır. Kobi Danışmanlığı ile küçük ve orta ölçekli işletmelere kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet sunmaktayız.

Küresel rekabet ortamında KOBİ’lerin ayakta kalabilmelerini sağlamak ve rekabet gücünü arttırmak için yönetim ve organizasyon becerilerinin iyileştirilmesinin önemi her geçen gün artmaktadır. Küreselleşme ve teknolojideki hızlı gelişmeler KOBİ’lere bir taraftan yeni fırsatlar yaratırken, diğer taraftan, onları bir takım sorunlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Günümüzde söz konusu işletmeler, hızlı teknolojik gelişmeleri takip edebilmek, yeni pazarlara açılabilmek, nitelikli elemanları istihdam etmek, etkin kalite ve rekabet yönetimi stratejilerini belirleyebilmek, örgütsel ve yönetsel becerileri iyileştirebilmek için yeniden yapılanma gereksinimi duymaktadırlar.

Ayrıca, bu işletmelerin, aynı anda birçok işletme fonksiyonunu ifa eden yöneticiler tarafından yönetilen KOBİ niteliği taşıması, yönetim ve organizasyon sorunları üzerinde durmayı daha da önemli hale getirmektedir. KOBİ’lerde yaşanan  planlama, insan kaynakları, koordinasyon ve denetim, mevzuat bilgisi ve kalite güvence sistemlerini belgelendirme ile ilgili sorunlarınıza çözüm üretmek için kurumsal ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmet sunuyoruz.

Businessman holding an hour glass, signifies the importance of being on time
Confident businessman pointing at document while explaining his idea to his partner on background of their colleagues
 • Geleneksel Girişimci Destek Programı
 • İleri Girişimci Destek Programı
 • İşbirliği Destek Programı
 • Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı
 • İşletme Geliştirme Destek Programı
 • Kobi Rehberlik ve Teknik Danışmanlık
 • KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı
 • Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı
 • Yurt Dışı Pazar Destek Programı
 • Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı
 • Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı
 • Stratejik Ürün Destek Programı
 • KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
 • İŞGEM/TEKMER Destek Programı