50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştıran Şirketlerin Yasal Zorunlulukları Nelerdir?

1) ENGELLİ İŞÇİ İSTİHDAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu maddesi gereğince, 50 ve üzeri işçi çalıştırılan özel sektör işyeri %3 oranında engelli (özürlü) işçinin çalıştırılması gerekmektedir. İşçi sayısının tespitinde aynı işverenliğin aynı il sınırları içerisindeki işyerlerinde çalıştırılan işçi sayısı esas alınmaktadır.

Engelli çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde, bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işverenler için;

Çalıştırmadığı her bir engelli başına, çalıştırmadığı her ay için, 2022 yılında 5.921 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Uygulanan ceza hem her bir engelli için hem de ihlalin devam ettiği her ay için uygulanmaktadır.

2) İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

50’den fazla çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 30.12.2013 tarihinden itibaren İş Güvenliği Uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır. Zorunlu olduğu halde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmayan az tehlikeli sınıftaki işyerlerine uygulanan ceza 2022 yılı için 26.158,00 TL’dir. (Aykırılığın devamı halinde her ay)

3İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU OLUŞTURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

6331 sayılı Kanun’un 22. Maddesine göre, 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurmakla yükümlüdür. 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun oluşturulmaması halinde az tehlikeli sınıftaki işyerlerine uygulanan ceza 2022 yılı için 10.449,00 TL (her aykırılık için ayrı ayrı)

4) KVKK KAPSAMINDA VERBİS SİSTEMİNE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun göre, sonradan kayıt yükümlüsü olan ve çalışan sayısı 50’den çok (takvim yılı içinde en az 7 ay 50 ve üzeri çalışanı olan) veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’ den çok olan gerçek ve tüzel kişiler, yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’ den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları için kayıt yükümlüsü olduğu tarihten itibaren 30 günlük sürede VERBİS sistemine kayıt olmak zorundadır.

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDA DÜZENLENEN İDARİ PARA CEZALARI

Madde Aykırılık Oluşturulan Madde Açıklama 2022 YILI CEZA TUTARLARI (TL)
 (alt sınır)
2022 YILI CEZA TUTARLARI (TL)
(üst sınır)
18/a 10 Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeme 13.391,00 TL 267.883,00 TL
18/b 12 Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi 40.179,00 TL 2.678.863,00 TL
18/c 15 Kurul kararlarının yerine getirilmemesi 66.965,00 TL 2.678.863,00 TL
18/ç 16 Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi 53.572,00 TL 2.678.863,00 TL

 

Leave A Comment