Kişisel Verileri Koruma Dergisinin İlk Sayısı Yayımlandı

Kurumumuz akademik alanda da konunun derinlemesine analizinin yapılmasına katkı sunması, akademinin konuya duyarlılığının artırılması ve yeni gelişmeler konusunda akademi ile irtibatlı olunmasını sağlamak amacıyla, kişisel verilerin korunması konusunda çalışmalar yürüten akademisyenlere, meslek uzmanlarına ve diğer ilgililere çalışmalarını sunmak için disiplinler arası bir bilimsel yayın ortamı sunmaktadır.

Dergimiz elektronik ortamda ücretsiz olarak erişime açık olup, resmi sitemizde yer alan yayınlar başlığı altından veya dergipark.org.tr/kvkd bağlantısı üzerinden ulaşılabilmektedir.

Leave A Comment