Yabancı İşçi Çalışma İzni Danışmanlığı

Yabancıların Çalışma İzinleri Nasıl Alınır?

Türkiye’de çalışmayı arzu eden yabancıların merak ettiği en önemli sorulardan biri “Çalışma İzni Nasıl Alınır?” sorusudur. Çalışma izni, Türkiye’de bir işyerinde yasal olarak çalışmak isteyen yabancı uyruklunun işvereni tarafından alması gereken belgedir. Çalışma izni başvuru işlemleri;

 • Detaylı,
 • Uzmanlık gerektiren,
 • Birden fazla kritere bağlı olan,
 • Dikkatli yapılması gereken başvurulardır.

Kod Danışmanlık olarak bizler, yabancılara ve Türk işverenlere çalışma izni alınması konusunda profesyonel danışmanlık ve başvuru hizmeti vererek destek sağlıyoruz. Sorunsuz çalışma izni almak için bize ulaşınız.

Yabancıların Çalışma İzinleri Başvurusu Nereye Yapılır?

Yabancıların Çalışma İzinleri Başvurusu Nereye Yapılır?

Yabancıların Türkiye’de çalışmaya başlamadan önce çalışma izni almak mecburiyetindedir. (4817 sayılı Kanun Md:4) Çalışma izni; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilir. Ancak ülkemizdeki Serbest Bölgelerde çalışacak yabancı uyruklular için istisna olarak Ticaret Bakanlığınca, Üniversitelerde görev yapacak yabancı akademik personel için Yükseköğretim Kurulu tarafından çalışma izni sağlanır.

Yabancı çalışanlar, ister biz işyeri üzerinden, isterlerse de bağımsız olarak çalışma izni için başvuruda bulunabilirler. Başvurular, ilgili Bakanlığa yapılır. 

Yabancı uyrukluların çalışma izin başvurusu, genel itibariyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine çalışma vizesi başvurusu ile başlar. Ancak, Türkiye’de ikamet izni (geçerliliği devam eden en az 6 ay süreli) bulunan yabancı uyrukluların çalışma izin başvurusu yurtiçi başvuru olarak da yapılabilir.

Çalışma İzin Kriterleri

Yabancıların çalışma izin taleplerine yönelik olarak, başvuru sahibi işyerleri ve yabancılar için yerine getirilmesi zorunlu değerlendirme kriterleri (4817 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinin 13’üncü maddesi uyarınca) belirlenmiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet sayfasında detaylı olarak yayınlanan olan bu kriterlerden bazıları aşağıda verilmiştir.

 • Çalışma izni talep edilen işyerinde her bir yabancı için en az beş T.C. vatandaşının istihdam edilmesi zorunludur.
 • İşyerinin son yıl ihracat tutarı en az 250.000 ABD Doları veya brüt satışları en az 800.000 TL veya ödenmiş sermayesi en az 100.000 TL olması gerekir.
 • İzin isteyen yabancı şirket ortağı ise sermaye payının en az 40.000 TL olması ve hisse oranı en az yüzde 20 olması zorunludur.
 • Ev hizmetlerine yönelik yabancılara verilen çalışma izninin kapsamı çocuk, yaşlı ve hasta bakımı olup bunun işler dışında izin verilmemektedir.

Çalışma İzni Nasıl Alınır?             

Türkiye Cumhuriyeti hukuk kurallarına uygun olarak yabancıların sigortalı çalışma izni alabilecekleri çeşitli yöntemler vardır. Kurumsal bir şirkette çalışmaya yönelik yabancı uyruklu çalışma izni başvurusu için gerekli belgeler;

 • Kuruma ait en son sermaye ve ortaklık yapısı göstergesi (Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi)
 • En son yıla ait, vergi dairesi veya Mali Müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu,
 • Güncel Faaliyet Belgesi,
 • Şirketin SGK e-bildirgesindeki kullanıcısına ait e-imza,
 • 26 Haneli SGK işyeri tescil numarası,
 • İşveren ile yabancı uyruklu tarafından imzalanmış iş sözleşmesi (Uzman danışmanımız tarafından uygun şekilde hazırlanır.)
 • Başvuru Formu. (Uzman danışmanımız tarafından elektronik ortamda hazırlanır.)

Yabancı Tarafından Temin Edilecek Belgeler; 

 • Pasaportun resimli sayfası ile Türkiye’ye yapılan en son giriş tarihi gösteren mühürlü sayfa,
 • Bir adet arka fonu beyaz biometrik foto,
 • Noter onaylı Lisans ya da ön Lisans Diplomasının Türkçe Tercümesi ve aslı
 • Referans numarası (Yurtdışı başvurularda)
 • İkamet İzni Kart Görseli (Yurtiçi Başvurularda)