‘‘Veri Güvenliğinin Sağlanmasında Teknik ve İdari Tedbirler’’ Konulu Çarşamba Semineri Düzenlendi

‘‘Veri Güvenliğinin Sağlanmasında Teknik ve İdari Tedbirler’’ konulu Çarşamba Semineri çevrimiçi olarak düzenlendi. Seminere, Kurumumuz Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı Ersin CAN’ın konuşmacı olarak katıldı.

Veri güvenliğine ilişkin veri sorumlusunun yükümlülüklerinden bahseden CAN, veri ihlali meydana gelmesi halinde, ihlalden etkilenen kişilere ve Kurula ne şekilde bildirim yapılması gerektiğini anlattı.

Kişisel verilerin güvenliğini temin etmek bakımından alınması gereken teknik ve idari tedbirleri de anlatan CAN, yeterli güvenlik düzeyinin sağlanması bakımından söz konusu tedbirlerin uygulanması gerektiğini söyledi.

‘‘Veri güvenliğine yönelik mevcut risk ve tehditler belirlenirken; kişisel verilerin özel nitelikli olup olmadığı, niteliği gereği hangi derecede gizlilik seviyesi gerektirdiği ve güvenlik ihlali halinde ilgili kişi bakımından ortaya çıkabilecek zararın niteliği ve niceliği dikkate alınmalıdır’’ diyen Ersin CAN, çalışanların eğitilmesi ve bu kapsamda yapılacak farkındalık çalışmalarının da en az teknik ve idari tedbirler kadar önemli olduğunu vurguladı.

Leave A Comment